roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

lördag 19 januari 2013

skogstankar

Skogen har alltid legat mig varmt om hjärtat, att gå i skogen lugnar. Den är som en vän, alltid där  med sitt mångfald av strukturer, former och arter. Det minsta i mossan till det största trädet i skogen är invävt i och beroende av varandra. Skogen är evigt trogen heter det i visan Blommande sköna dalar av Z. Topelius. Det visste Topelius, på den tiden var skogen något annat än den är idag. Oändlig, lite skrämmande, dit man flydde och gömde sig och full var den av vilddjur... Det var då det.

Skogen bär på eoners vishet, lugn står den där och samtalar med stjärnorna en kall vinternatt.  Funderingar de har på sin gemensamma resa genom rymden, släkt som de är. 

En pelarsal, en katedral som imponerar. Vad människor byggt av teologiska skäl är försök att likna samma skönhet och storlek i  tacksamhet och vördnad för vad naturen kan.Jag känner ett större behov att gå in i en stor skog än i en kyrka för att få andaktskänsla,  att lyssna till suset är rena psalmsången.

Ett träd på rot kan snart ha större värde än som virke. Det samlar koldioxid, binder jorden och påverkar klimatet och gör med sin mikrovärld en makroperspektivistisk helhet tillsammans med olika arter i sin omgivning.

Har några hektar själv och stred länge med samvetet innan det skulle göras något skötselarbete som det heter i den. Nu är det bestämt. I vinter ska där gallras, förnyelseavverkas, som det också heter, läs kalhuggas, och småningom planteras nytt på ett litet område, för det måste man om man tar bort allt. Nja, inte allt, ville att de skulle lämna lite trän här och där för området ligger vid en strand och att det inte ska ske någon gallring i juni. Mitt i häckningstiden!! Det blir först i augusti.. Åtminstone en liten tröst.

Inga kommentarer: