roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

fredag 21 maj 2010

skogens friska gröna skrud


http://www.skillingaryd.nu/Natur/2008/moskogen.kacklesjonB.080321.html

Varför jag är så arg nu igen över hur vi behandlar skogen? Jo, läser insändare som "Energived orsakar näringsförlust" av Jarl Ahlbeck och "Kalhygge är biotopmord" av Gunnar Petterson i dagens Hbl.

Vi förfasar oss över regnskogens skövling men det pågår samma sak här, det sker bara så mycket långsammare med så mycket mindre ytor åt gången att det inte väcker samma reaktioner. För att kompensera skogsindustrins nedgång har alltmer skog avverkats de senaste åren, man märker det på alla nya öppna ytor längs vägarna. Vad som hänt långt från bebyggelse kan man därför ana och ny skog som planterats har inte kunnat fånga in den som försvunnit.

Skogsvård, det låter som en ironi. Hur sköts skogen egentligen? Sköter den inte sig själv allra bäst, som den gjort innan Homo Sapiens befolkade planeten?
Jag tror att den mådde allra bäst då. På bilden en naturskog, så kallad som aldrig borde få störas av mänsklig inverkan.

Jag ser i mina värsta scenarior likheter med andra platser på jorden där skog huggits ner och det inte vuxit ny därför att marken utarmats på näringsämnen eller eroderat. Jag tänker bland annat på de grekiska öarna som en gång varit skogbevuxna och gröna. Virket har till största delen använts till skeppsbygge och bränsle och den öppna marken har torkat av sol och vind och regn så att ny skog tar lång tid att få tillräckligt med underlag att växa upp på nytt.Taigabältet eller den boreala skogen som sträcker sig runt jorden befinner sig i en klimatzon med tydliga årstidsväxlingar är inte utsatt på samma sätt som den tropiska eller tempererade. Däremot är tillväxten mycket långsammare och för att ny skog ska hinna växa på ett naturligt sätt med lågväxande ris och örter som sedan ger näring åt lövträd vilka i sin tur följs av barrträden borde det ske i samma takt som den "skördas". Beräkningar har visat att det inte går ihop.

Därför bearbetas skogsbottnen som en åker sedan man tagit tillvara all energi i ris och rötter och toppar. De innehåller enligt Ahlbeck 457 kg kväve per hektar medan stammarnas kväveinnehav beräknats till endast 160 kg per hektar. All ursprunglig kväve har därmed förts bort, tillika med kvävet fosfor, bor, kalcium och kalium.

Därefter plöjs marken i djupa diken, gödslas och planteras med tall, björk eller granplantor.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/kuvat-ja-videot/itarajan-retkeilyreitti?ssmode=html&page=1

Det som förvånar mig i dag när vi månar allt mer om vår planet om politiker och ekonomer saknar förmåga att tänka i skogens tidperspektiv. Vi behöver energi men inte på bekostnad av biodiversiteten i landets gröna guld, då slår vi undan mångfalden i den plattform landet byggs på. Skogen är livsviktig för klimatbalansen, den är en koldioxidsänka, syrealstrare och den berikar biodiversiteten. En utmärkt miljövårdare i det tysta.

Det skulle inte förvåna mig om framtida generationer kommer att tycka att vi behandlat skogen hänsynslöst och kortsiktigt och utan eftertanke om skogen förvandlats till trädåkrar.
Jag kan förstå dem som är emot kärnkraft trots att den räknas son "ren", för hur vi än väljer skjuter vi bara lösningen på de två energifrågorna framför oss.

Alternativet är att ta i bruk kristidslevernet för att spara.

3 kommentarer:

Birgitta sa...

Även i Sverige huggs stora kalhyggen och de är inte alls trevliga att se.
Hos oss gallrar vi och kör med häst och är hur omoderna som helst. Men det blir inga fula spår i skogen heller. Det fungerar bra när man inte har så mycket mark.
Önskar dej en trevlig pingsthelg.
Kram Birgitta

solveig sa...

Gick också en kurs "att köra häst i skogen" .. :-)
Ha det så gott. Kram!

maja sa...

intressant i sammanhanget: http://www.metla.fi/uutiskirje/rannikkometsat/2010-01/uutinen-2.html, "Lyckas skogsvården utan kalavverkning?" (svar ja). Minns att de pratade om försök till samma teknik, plockhuggning, för mer hållbar avverkning av regnskog på Borneo.