roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

måndag 15 mars 2010

livet äri stort beroende på vilka val vi gör. Jag läste majas inlägg och kan inte låta bli att påverkas av hennes innerliga vurm för en bättre värld. Det är ju något var och en vill arbeta för men de flesta lever efter det som plånboken tillåter och reklamen lockar. Om de flesta skulle tänka som de samvetsömma hade tillverkarna gjort vad de kan för att tillmötesgå önskningarna men så länge det är billigare att förstöra miljön än att göra den hållbar handlar de flesta efter priset på konsumtionsvarorna och dövar sitt samvete med sina sparade pengar.

Det måste till något mera drastiskt för att folk ska tänka till. Men vad??

Om man hårddrar och spetsar till det kan alla som köper det billigare mer miljöovänliga alternativet upplysas om att det är det dyraste, att de är lurade på konfekten. Lurade av tillverkare, marknadsförare och affärsmän. Bakom det billigaste alternativet ligger kostnader som i förlängningen kan bli oersättlig. Bakom en vanlig banan finns sjukdom, utsugning och gifter, torka och fattigdomsföljd genom långt driven monokultur med utarmad biodiversitet. Framför det billigare alternativet ligger stöld från kommande generationer. Att sälja icke miljömärkta varor borde klassas som bedrägeri mot konsumenterna.Så länge det är dyrt att köpa det renare alternativet köper folk det billigare, så är vi bara funtade. Attitydförändring håller på att ske men det tar 10-20 år, kanske mer. Det pågår redan en förändring, en eftertänksamhet genom all retro, vintage och försök att leva av närproducerat, en återgång till en mer ursprunglig enkelhet. Något likt tänkesättet den är rik som har råd att avstå. Men det känns som om marknaden gör allt för att hålla igång de gamla hjulen för kortsiktig vinst och för att bibehålla arbetsplatser. Det känns deprimerande handfallande förlamande hopplöst och dyrt att vårda sitt goda samvete.

De miljövänliga alternativen borde vara de som säljs mest och de andra märkta med en varningstext.

Politikerna är för mycket beroende av ekonomin. Konsumtionen smörjer samhällshjulen med hjälp av de politiker vi valt.

Inga kommentarer: