roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

lördag 19 december 2009

tänkvärd tid


Det känns smått otroligt att ha vuxit upp under en tid då man förargade sig över att hästskiten på vägarna bromsade upp för sparkstöttingen. Låter som rena rama adertonhundratal, nej, det är bara femtio år sedan! Med den fart som allt förändras känner man en lätt bävan inför framtiden, antagligen är det varje far- och morförälders rättmätiga bävan som hör åldern till.

Kanske det är så att vi håller fast vid traditionerna särskilt under julen därför att julen är en så stark tidsmarkör. Nostalgi är tryggheten som var. Alla barnfamiljers största uppgift borde vara att skapa eller föra gamla traditioner vidare. Barn behöver det i vuxna livet.

Världen då var ett oändligt äventyr, som ett hägrande soluppgångens land, bortom berg och skogar väntande. Bara vetskapen gav rysningar av glädje.

Stod och strök julgardiner igår. Tänkte på Bodil Jönssons kloka ord om tiden. Tar man sig inte tid tar något annat den och tid är det enda vi har. Att ta sig tid att ge det som tar tid sin tid ger den i gengäld något annat. Den ger de tankar vi mister när vi försöker hinna med så mycket som möjligt. När vi hunnit med allt känns det ofta som om man tappat något på vägen. En tomhet, vad var det som jag tappade? Jo, tankarna. När man är barn är allt nytt, alla upplevelser matas och lagras direkt i hjärnans hårdskiva. Som ung börjar ledan över det igenkänliga infinna sig och otåligheten lurar, man är ung bara en gång: rusa ut och lev! Därefter kommer sammanfattningens och långsamhetens ålder och visheten borde infinna sig.

Det är nyttigt för barn att ha tråkigt, det ger dem tid att fundera över saker. I filmen om drottning Viktoria av England sades det att hon som barn var mycket passad, hennes ställning som Englands blivande drottning gjorde att hon uppfostrades enligt Kensingtonmetoden. Hon kunde inte göra det hon ville under sina år före hon fyllde aderton. Det gjorde att hon hade tråkigt, hon lärde sig vänta, beräkna när rätt tid för de saker hon ville var inne, att anpassa sig och att lyssna på vad som sades omkring henne. Det hade hon stor nytta av som drottning.

Intet är som väntans tider lyder ett gammalt ordspråk och det sades inte bara som tröst för otåliga. Bra att julen finns, den lär barn vänta och vuxna att få lite tid till eftertanke. På måndag vänder jorden sig kring sin axel. Visst går det snabbt!

Inga kommentarer: