roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

fredag 25 september 2009

håhåjaja


som skogsande är det faktiskt roande att följa med människornas agerande


Skogspolitiken är satt i gungning som mycket annat på grund av recessionen. Samhället håller på att förändras och äntligen söks alternativ till kalhuggning. Intressegrupperna har tyvärr krympt utrymmet för alternativ forskning och när politikerna söker nya vägar finns ingen att tillgå.

För länge sedan var skog kapitalet varifrån det togs ut bara det som för tillfället behövdes. Resten fick växa och skogen tog inte "slut". Så växte skogsindustrin från användning av bågsåg till skogsprocessor på en mansålder. Det fanns en tid då älvarna fylldes av timmer. Hela landet var en enda grön guldgruva. Det flottades, bogserades och drogs enorma brötar långsamt, långsamt längs kusten och staplades i hamnar. Sågar växte, fabriker rykte och fartyg skeppade ut. Vem har inte en träförädlingspamp i släkten? För det fanns oändliga mängder i evighet amen. Ansåg man. Den bara växte där och gav, skogen, inte tänkte man på att det var en ensidig skoghushållning när det täljdes av guldet.

Industrins gap var omättligt. Ta från Ryssland, där finns, om det inte räcker. Nehe, där blev det visst stopp. Jaja, de vill ha det själva, kan man förstå. Ta från Brasilien då, eukalyptus. De har inga vintrar, det växer året runt. Hit med det. Inte så bra kvalitet men ok, duger till dasspapper. Kanske man kunde göra pengar på att bevara doften?

Va, man kan ju använda rötterna också!! Att ingen tänkt på det. Upp med rötter och allt, töm skogen. Lämna inte en träflisa, allt kan användas. Skogsägaren behöver pengar, han ska bygga nytt och köpa maskiner för att rulla bautabalar och all bauta det ska vara för att löna sig att vara bonde idag.

forstmästarens mardröm men hem för en fågel

Så står de där, skogsforskare och experter och karlarna med sina "skördare" och undrar. Det finns visst inte så mycket skog kvar, den växer, men inte i den takt som den töms inpå bara alven. Så är skogsägaren utan skog men barnbarnsbarn kommer väl om ett sekel att få gå där och titta opp i träna.

Fult ser det ut, folk grinar illa åt synerna. Vilsna djur i spridda plättar med skog och däremellan kalhyggen. Kalhyggen är ett fult ord och den vokabulären låter oproffsig. Föryngringsyta ska det heta. Vem vill gå ut och få lite rekreation och mental vila på en föryngringsyta att känna doften av- torr solbränd mark?

Kris inom skogshushållningen är det.

Så otroligt fort en epok kan ändra fastän man tror att det är framtidens eviga melodi. Vad hände? Kortsynta är de, människorna. Lär sig inte att rusta för dåliga tider när det går som bäst. Tänker inte längre än näsan är lång.ett klagoväsen räcker långnäsa


Det ska till en kris ibland för att öppna ögonen. Ett är i alla fall säkert, i en lönsam skogshushållning får naturvärden ge vika därför att vi rör skogen för vår egen skull, inte för skogens. En helt naturlig skog är lönsam endast om den betalas av entusiaster som för att få njuta i förlängningen sliter på den. Därför är den bästa naturvård den som låter naturen vara i fred. Skogen klarar sig utmärkt utan oss, det har den gjort i eoner före.


Inga kommentarer: