roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

onsdag 17 september 2008

kapitalsocialism

Den österrikiske nationalekonomen Joseph Shumpeter läser jag om i en nyligen utkommen marknadsbetraktelse, framförde iden att kapitalismen baserar sig på det som han kallar "kreativ förstörelse," dvs. att det vinnande företaget använder sin kreativitet till att förinta konkurrenterna när det med innovationer skapar nya och bättre produkter. Hans vision var att det kapitalistiska systemet övergår i socialism när kapitalismens framfart skadat den akademiska och ideella atmosfären som ändå varit kännetecknande för kapitalismens inledande skeden.

Större hot än att hela världen övergår i socialdemokrati som han befarade är att kommunism och kapitalism slås samman. Som det redan håller på att ske i Kina som målmedvetet håller på att bygga upp sin maktposition. Där sker en kontrollerad kapitalism som drar nytta av alla lägen utan hänsyn till teorier. "Det är ingen skillnad om katten är vit eller svart bara den fångar möss," sa Deng Xiaoping.

Vi har ett konkurrenssamhälle där den som klarar sig bäst konkurrerar ut sina konkurrenter och tar över marknaden. Slutligen kan det gå så att de på grund av kriminell verksamhet och ohämmad girighet i brist på självbevarelsedrift kräver den att den offentliga sektorn eller statsmakten ingriper för att stabilisera både ekonomi och samhälle. Så nu med bolånekrisen i USA, där bankerna med kortsiktiga vinstmål givit lån till låntagare som man visste saknade förmåga att betala tillbaka. Nu faller notan till betalning för en verksamhet som varit värre än ett brott. Den är ödesdiger. Förövarna själva ställs inte till svars utan det är vanliga människor som får betala. USAs okontrollerade kapitalism håller på att såga av grenen den själv sitter på.

Professor J.Bradford DeLong från Berkeleys universitet (USA) har framfört att vår tids svåraste utmaning är frågan om hur den kreativa förstörelsen kan leva parallellt med den offentliga makten och den politiska friheten.

Om provet misslyckas har vi problem. Om den lyckas kan resultaten vara enastående enligt den optimistiska professorn.
bild urHBL 18.09.2008

Inga kommentarer: