roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

torsdag 8 maj 2008

värdefull

Dött ger nytt liv.
Har läst senaste numret av "Skärgård" och före det läste jag senaste numret av UPM Kymmene Skog. Medan UPMKymmenes sidor fyllda av skogsmaskiner och och skogsspecialister är Skärgård fylld av det material den förra inte ser mycket av på sina utmarker. Torrakor, hackspettar, insekter, tickor och martallar.

Får industrin i sin alltmer stigande virkesbrist som den vill är våra skogar inom kort enbart skogsindustriodlingar.

" Till begreppet hållbart skogsbruk hör att bevara naturen i ekologiskt oförändrat tillstånd. Då kan man inte utgå ifrån att man inte behöver ta hänsyn till vissa arter bara för att de också förekommer någon annanstans." Professor Ilkka Hanski, ekolog och en av Finlands mest välrenommerade forskare kritiserar det sätt på vilket Finland värnar om det som i första hand borde skyddas för varje finländares eget välmående. Samtidigt har alla länder sitt internationella ansvar för arternas fortbestånd.

Till syvende och sist är det ju vi konsumenter som styr om vi inte vill se skogen som en granåker eller ha ett kärnkraftverk som granne.

1 kommentar:

Randi sa...

Ja, jag håller med!
Vi konsumenter har egentligen en oerhörd makt - men vi utnyttjar den bara alltför sällan!
Kram Randi