roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

fredag 14 mars 2008

bildflimmer

utsätts vi för mer än någonsin förut. Bilder säger mer än tusen ord och för att kunna tillgodogöra all mängd av bildintryck utvecklar vi en form av bilddemokrati . På 1700-talet kunde man ägna timmar att betrakta en skulptur. Dagen efter kunde man gå tillbaka till den och beundra den på nytt. Nu står tusen intryck i kö och pockar på uppmärksamhet från alla håll. Demokrati bygger på val och vi väljer att välja bort och strunta för att hinna skapa en lugn oas, bilder inkräktar i många fall för mycket på livet. För att fånga vår uppmärksamhet har bildkonkurrensen format alla möjliga strategier och konstellationer.

I vissa kulturer och tidigare innebar bilder liv. Gustav III mördare Anckarströms bild cirkulerade bland folket och man hade satt fast bilden på en bänk dit folk fick gå och slå in spikar för att visa sin avsky. Ikonerna är bilder fyllda med andlig och helig symbolik och betyder oerhört mycket, som alla bilder i våra kyrkor.

Jag minns mitt första bildintryck. I en bok med Topelius sagor där bilder var mycket sparsamma fanns den. Efter mycket text och många sidor som mamma läste, fanns där en liten tecknad bild av babyn Sampo Lappelill. Han hade tappats i snön från ackjan och låg i sin kog och tittade upp mot stjärnorna medan svarta vargar kretsade i en ring runt honom . Jag reflekterade länge med undran över den bilden. Det fanns ingen vargskräck i sagan. Där fanns en tyst överenskommelse mellan författaren, mellan vargarna och barnen som lyssnade på sagan och barnet som låg hårt lindat och inpackat i sin koger i snön att det skulle sluta lyckligt.

En enda bild kan större intryck än en mångfald som snabbt flimrar förbi utan att man hinner betrakta den. De första bilder man ser som barn fastnar i minnet, om det är bilder med många budskap kan man under livets lopp i minnet tolka den på nytt och på nytt. Jag tror att barn har längre behållning av få bilder med ett konstnärligt värde som de senare kan minnas och med behållning jämför med verkligheten. Kvalitet i stället för kvantitet.

Inga kommentarer: