roligt att du tittar in! Här skriver en mamma till tre utflugna barn och mormor till tre småpojkar.

lördag 5 januari 2008

möbelrestaureringenfortsätter efter helgpausen. Nu har jag kommit till krusidullerna. Vad gömmer sig inte där under sjok av färg? Det här blir ett påtgöra. Där under är snirklar och bågar så fint gjorda att jag märkte hur jag inte ska göra för att de inte ta skada. Ett ställe hade jag söndrat genom att vara för hårdhänt.

Handarbete är gott för huvudet, under tiden far tankarna åt alla håll när ett moment som är monotont kräver sin tid. Som nu detta existentiella spörsmål.. Undrade hur man kommer att se på vår tid på jorden. Som liknande eror då kultur och levnadsstandard blomstrade? Babylon. Maya-kulturen. De var ganska


stationära, nu är vi nästan en enda tack vare global kommunikation. Det är svårt att föreställa sig och ge en bild av sin nutid. Babylonierna ansåg säkert att deras tid var den som skulle bestå, förbli oförstörbar.

Då all världens samlade erfarenhet finns i en enda tidsepok som nu, kommer vi att göra samma misstag?

Vi är inte stenålders innerst inne.

Inga kommentarer: